Technical Program Committee MembersXiujie Zhao, Tianjin University   CN
Qingan Qiu, Beijing Institute of Technology   CN
Yingdong He, Tianjin University   CN
Zhaohui Li, Chinese Academy of Sciences   CN
Yingjun Deng, Tianjin University   CN
Xi Zhang, Peking University   CN
Chen Zhang, Tsinghua University   CN
Xiaowei Yue, Tsinghua University   CN
Jianguo Wu, Peking University    CN 
Lechang Yang, University of Science and Technology Beijing   CN
Zan Li, Nankai University   CN
Sheng Fu, Nankai University   CN
Yongxiang Li, Shanghai Jiao Tong University   CN
Tao Peng, Zhejiang University   CN
Bin Liu, University of Strathclyde   SCO
Tangfan Xiahou, University of Electronic Science and Technology of China   CN
   
coming more......    
     
     
     

 

© SRSE 2019-2024 | Hangzhou, Zhejiang, China | Email: srse@sciei.org