Organizing Committee
General Chairs
Loon Ching Tang, National University of Singapore   SG
Der-Horng Lee, Zhejiang University   CN
 

International Advisory Chairs

Zili Wang, Beihang University   CN
Michael Pecht, University of Maryland, College Park   US
Hong Zhong Huang, University of Electronic Science and Technology of China   CN

 

International Advisory Co-chairs

David Coit, Rutgers University   US
Min Xie, City University of Hong Kong   CN

 

International Advisory Committee

Enrico Zio, Politecnico di Milano   IT
Guofu Zhai, Harbin Institute of Technology   CN
Rong Pan, Arizona State University   USA
Geurt Jongbloed, Delft University of Technology   NL

 

Program Chair

Ancha Xu, Zhejiang Gongshang University   CN
 

Program Co-chairs

Xuerong Ye, Harbin Institute of Technology   CN
Jiawen Hu, University of Electronic Science and Technology of China   CN

 

Local Organization Chair

Piao Chen, Zhejiang University   CN
 

Local Organization Co-chairs

Chunling Luo, Hangzhou Normal University   CN
Guanqi Fang, Zhejiang Gongshang University   CN
Qingqing Zhai, Shanghai University   CN

 

Award Chairs

Jun Yang, Beihang University   CN
Xiaoyan Zhu, University of Chinese Academy of Sciences   CN
 

Award Co-chairs

Ke Feng, Xi'an Jiaotong University   CN
Weiwen Peng, Sun Yat-sen University   CN

 

Publication Chairs

Yu Liu, University of Electronic Science and Technology of China   CN
Qingpei Hu, University of Chinese Academy of Sciences   CN
Wenbo Hu, Beihang University   CN
 

Publication Co-chairs

Xin Wang, Shanghai Jiao Tong University   CN
Dianpeng Wang, Beijing Institute of Technology   CN

 

Student Program Chair

Zhisheng Ye, National University of Singapore   CN
 

Student Program Co-chairs

Zhiqiang Cai, Northwestern Polytechnical University   CN
Chenggeng Huang, University of Electronic Science and Technology of China   CN
 

Treasurer

Yunqiu He, Tongji University   CN

 

© SRSE 2019-2024 | Hangzhou, Zhejiang, China | Email: srse@sciei.org